Reactie Federatie op plannen minister Ollongren voor de vrije sector

Op 15 mei jl. heeft minister Ollongren de Tweede Kamer geïnformeerd over haar voornemen maatregelen te nemen om de jaarlijkse huurprijsverhoging in de vrije sector te maximeren op inflatie + 2,5%.

De plannen van de minister doorkruisen bestaande gunstiger afspraken. Investeerder lieten immers eerder weten voor de komende vier jaar genoegen te nemen met inflatie plus 1%. De minister geeft de beleggers een cadeau van 1,5 %. Wat de minister had moeten doen, is voornoemde beloftes van de beleggers in een wet vastleggen.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Reactie Federatie op plannen minister Ollongren voor de vrije sector

Op 15 mei jl. heeft minister Ollongren de Tweede Kamer geïnformeerd over haar voornemen maatregelen te nemen om de jaarlijkse huurprijsverhoging in de vrije sector te maximeren op inflatie + 2,5%.

De plannen van de minister doorkruisen bestaande gunstiger afspraken. Investeerder lieten immers eerder weten voor de komende vier jaar genoegen te nemen met inflatie plus 1%. De minister geeft de beleggers een cadeau van 1,5 %. Wat de minister had moeten doen, is voornoemde beloftes van de beleggers in een wet vastleggen.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Op 15 mei jl. heeft minister Ollongren de Tweede Kamer geïnformeerd over haar voornemen maatregelen te nemen om de jaarlijkse huurprijsverhoging in de vrije sector te maximeren op inflatie + 2,5%.

De Federatie Huurders Commerciële Sector (Federatie HCS) is een landelijke koepel van huurdersorganisaties en vertegenwoordigt de belangen van de huurders in de vrije sector. De Federatie heeft de minister laten weten dat deze maatregelen niet ver genoeg gaan.

De plannen van de minister doorkruisen bestaande gunstiger afspraken. Investeerder lieten immers eerder weten voor de komende vier jaar genoegen te nemen met inflatie plus 1%. De minister geeft de beleggers een cadeau van 1,5 %. Wat de minister had moeten doen, is voornoemde beloftes van de beleggers in een wet vastleggen.

 Het voorstel van de minister combineert zij de CPI (inflatie) en een percentage huurprijsverhoging. In die systematiek zit een dubbeltelling. Immers in de CPI cijfers zit reeds een component Wonen. Het is daarom in feite rekenkundig onjuist om naast deze verhoging ook nog eens een extra percentage te verhogen. Wij hebben de minister gevraagd dit aan te passen.

 De financiële stress over huurverhogingen veroorzaakt consumptie-uitval, terwijl de binnenlandse consumptie belangrijk kan bijdragen aan het BNP. Dat is niet goed, zeker niet voor het MKB. De lonen van onze politieagenten, verpleegsters, onderwijzers zullen de door de minister voorgestelde huurstijging niet bijhouden, om over pensioenuitkeringen maar te zwijgen.

 Daarnaast hopen wij  dat de  verhuurders op basis van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen de betaalbaarheid van huren voor zittende huurders een nog hogere prioriteit zullen gaan geven.  

Voorstel Federatie:

De Federatie Huurders Commerciële Sector stelt de minister voor de huren alleen nog maar met de jaarlijkse CPI-index (inflatie) te verhogen en gelet op voornoemde dreigende inflatie stellen wij daarnaast voor de totale verhoging te maximeren op 2%.

In haar Beleidsplan 2020-2025 gaat de Federatie Huurders in de Commerciële Sector overigens uit van een bevriezing van de huren voor de komende jaren, tot de huren weer zijn genormaliseerd.

 

Geef een reactie

Wachtwoord Instellen