Federatie HCS stuurt brief aan de Eerste Kamer over tijdelijke huurstop

De Federatie vraagt u het been stijf te houden en uitvoering te eisen van minister Ollongren van de door u aangenomen motie Kox (dd. 21 april 2020). Huurverhogingen zorgen er volgens de minister voor dat investeringen in nieuwbouw kunnen doorgaan, zonder daar enige afspraak over te eisen. Terecht meent uw Kamer dat een noodmaatregel zoals een tijdelijke huurstop in dit coronatijdperk op zijn plaats is. Wij staan aan de vooravond van nog grotere problemen. Immers de huurverhogingen zijn mede gekoppeld aan de inflatie en deze zal naar verwachting in 2021 sterk stijgen.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Federatie HCS stuurt brief aan de Eerste Kamer over tijdelijke huurstop

De Federatie vraagt u het been stijf te houden en uitvoering te eisen van minister Ollongren van de door u aangenomen motie Kox (dd. 21 april 2020). Huurverhogingen zorgen er volgens de minister voor dat investeringen in nieuwbouw kunnen doorgaan, zonder daar enige afspraak over te eisen. Terecht meent uw Kamer dat een noodmaatregel zoals een tijdelijke huurstop in dit coronatijdperk op zijn plaats is. Wij staan aan de vooravond van nog grotere problemen. Immers de huurverhogingen zijn mede gekoppeld aan de inflatie en deze zal naar verwachting in 2021 sterk stijgen.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Amsterdam, 11 mei 2020

Aan Commissie Binnenlandse Zaken van de Eerste Kamer

De angst regeert

 

Geachte commissieleden,

De Federatie Huurders Commerciële Sector (Federatie HCS) is een landelijke koepel van huurdersorganisaties en vertegenwoordigd de belangen van de huurders in de vrije sector.

De Federatie vraagt u het been stijf te houden en uitvoering te eisen van minister Ollongren van de door u aangenomen motie Kox (dd. 21 april 2020).

Huurverhogingen zorgen er volgens de minister voor dat investeringen in nieuwbouw kunnen doorgaan, zonder daar enige afspraak over te eisen.

Terecht meent uw Kamer dat een noodmaatregel zoals een tijdelijke huurstop in dit coronatijdperk op zijn plaats is. Grote groepen huurders leven in ongerustheid. De coronacrisis brengt een groot aantal huurders op dit moment reeds in de problemen. Zij zien bovendien de naderende diepe depressie met uitgesproken angst tegemoet. Angst om op afzienbare tijd de huur niet meer te kunnen opbrengen leeft in veel huishoudens. Dat is een ongezonde situatie. Wij staan aan de vooravond van nog grotere problemen. Immers de huurverhogingen zijn mede gekoppeld aan de inflatie en deze zal naar verwachting in 2021 sterk stijgen.

In plaats van het uitvoeren van uw motie, kiest de minister er voor het “leveren van individueel maatwerk” over te laten aan woningeigenaren. Angstige huurders moeten hopen op genadebrood. De praktijk heeft laten zien dat slechts een enkele verhuurder daarvoor gevoelig is en de grote meerderheid van de corporaties en beleggers in de vrije sector gaat per 1 juli de huren gewoon verhogen.

De minister intervenieert niet maar laat de onderhandelingen over aan het vrije spel der krachten op een markt waar juist de huurders in de commerciële sector een ongelijke positie hebben.

Wij hopen van harte dat u de minister tijdens het overleg van 12 mei a.s. op andere gedachten kunt brengen. Wij hopen als Federatie van Huurders in de Commerciële Sector te kunnen rekenen op uw bescherming. Eerdere contacten met leden van uw Kamer geven ons goede hoop.

Met vriendelijke groet,

namens de Federatie van Huurders in de Commerciële Sector

Wisso Wissing, voorzitter

 

Geef een reactie

Wachtwoord Instellen