De Federatie van Huurders Commerciële Sector roept op een petitie te ondertekenen voor eerlijke huren. Tijdens, maar zeker ook, ná de coronacrisis.

Ga naar https://eerlijkehuren.petities.nl en onderteken deze petitie

Facebook
Twitter
LinkedIn

De Federatie van Huurders Commerciële Sector roept op een petitie te ondertekenen voor eerlijke huren. Tijdens, maar zeker ook, ná de coronacrisis.

Ga naar https://eerlijkehuren.petities.nl en onderteken deze petitie

Facebook
Twitter
LinkedIn

    

De petitie wordt ondersteund door de Woonbond.

Ga naar https://eerlijkehuren.petities.nl en onderteken deze petitie


petitie2.jpg


Naam petitie

Eerlijke huren in de vrije sector *

Korte beschrijving

Wij, huurders in de vrije sector *, willen dat de politiek maatregelen neemt om huurverhogingen te stoppen, huurverlaging mogelijk te maken en initiatieven neemt om het woonrecht boven de marktwerking te plaatsen. Wij eisen huurverlaging tijdens de coronacrisis. 

Gericht aan

Tweede Kamer  

Wij

Alle huurders in de vrije sector * in Nederland (Studenten, jongeren, werknemers, ondernemers, ZZP’ers, gepensioneerden en anderen)

Constateren 

Dat wonen volgens internationale verdragen die Nederland onderschrijft een recht is.

Dat huren in Nederland onbetaalbaar zijn geworden, zeker in de “vrije sector”.*

Dat huurverhogingen worden gedicteerd door marktwerking. 

Dat mensen geen kant op kunnen vanwege chronische schaarste op die “markt”. 

Met de coronacrisis verliezen veel mensen hun baan, of opdrachten en daalt het inkomen voor velen aanzienlijk. Verhuurders reageren hier niet of mondjesmaat op. De jaarlijkse huurverhoging  wordt gewoon doorgevoerd, ver boven inflatie. Huurders kunnen niet uit hun huis gezet worden tijdens de coronacrisis, maar dat zal wel gebeuren zodra dat verbod wordt opgeheven. 

Dat elk moreel kompas ontbreekt bij verhuurders: zelfs tijdens de coronacrisis worden huren verhoogd.

Dat de politiek de vastgoedsector fatsoen moet opleggen.

Waar kunnen de studenten wonen, waar kunnen jongeren nog een huis betalen, hoe kunnen de young professionals nog hun kamer voor een woning inruilen? 

Waar moeten gepensioneerden naartoe als hun pensioen weer niet geïndexeerd wordt of zelfs verlaagd? 

Wat voor alternatieven heeft de zzp’er die zijn opdrachten kwijt is, of de werknemer die arbeidstijdverkorting krijgt? 

* Wij gebruiken i.p.v. “vrije” sector, liever de term commerciële sector omdat de commerciële sector naast de vrije sector ook de gereguleerde sector binnen de commerciële huursector omvat. 

 

En verzoeken 

Bescherm het woonrecht voor alle huurders in plaats van toelaten van marktwerking binnen de volkshuisvesting

Begin daarmee tijdens de coronacrisis

Pas huren aan tot een maatschappelijk aanvaardbaar maximaal percentage van inkomens

Verlaag huren die dit maximum overschrijden

Verhoog huren vervolgens alleen nog met maximaal de inflatie

Bouw meer huurwoningen voor het middensegment.

 

Geef een reactie

Wachtwoord Instellen