Antwoord van MVGM Wonen op schriftelijk advies van Huurdersvereniging Maaskwadrant

Facebook
Twitter
LinkedIn

Antwoord van MVGM Wonen op schriftelijk advies van Huurdersvereniging Maaskwadrant

Facebook
Twitter
LinkedIn

 Huurverhogingsadvies

 

Beste Ger,

 

Hartelijk dank voor uw uitgebreide brief van 27 maart 2024, waarin u uw zorgen uit en advies geeft over de huurprijsverhogingen per 1 juli 2024. Wij waarderen de tijd en moeite die de Huurdersvereniging Maaskwadrant besteedt aan het onderbouwen van adviezen en nemen deze serieus in onze overwegingen.

 

Bij Vivada zetten we ons in om een evenwicht te vinden tussen betaalbaarheid voor onze huurders en het behalen van een redelijk rendement, wat essentieel is voor onze voortdurende investeringen in onderhoud, verduurzaming en verbeteringen aan onze eigendommen. We nemen de beslissing om huren te verhogen niet lichtvaardig; het is een noodzakelijke maatregel om de kwaliteit en duurzaamheid van onze woningen te garanderen. Deze aanpassingen stellen ons in staat om essentieel onderhoud uit te voeren en te investeren in de leefbaarheid van de huurwoningen, wat uiteindelijk ten goede komt aan onze huurders. We streven ernaar om altijd een zo redelijk mogelijke huurverhoging door te voeren, met inachtneming van alle betrokken belangen.

 

Deze balans is ook van belang voor onze stakeholders, waaronder de (pensioen)fondsen die in ons vastgoed investeren. Zij gebruiken deze investeringen om de pensioenen van onder meer (oud-)bouwvakkers, schilders, fysiotherapeuten, winkeliers en horecapersoneel te financieren. Hierdoor heeft de eigenaar van uw woning eigenlijk twee belangrijke klantgroepen: u als huurders en de (oud-)werknemers die voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van hun pensioenuitkering.

 

Wij willen benadrukken dat wij als verhuurder ons inzetten voor een open en constructieve communicatie met onze huurders. Wij waarderen uw advies zeer en nemen dit serieus. De huurverhogingen zullen echter plaatsvinden binnen de door de overheid gestelde maximeringen. Deze richtlijnen zijn nog niet definitief vastgesteld; op 9 april heeft de Tweede Kamer haar standpunt kenbaar gemaakt en we wachten nog op de besluitvorming van de Eerste Kamer. Hierdoor kunnen wij op dit moment nog geen specifieke informatie geven over het exacte percentage van de huurverhoging.

 

Mocht u naar aanleiding van deze e-mail nog vragen hebben neem dan gerust contact met ons op.

 

Met vriendelijke groet,

MVGM Wonen

Geef een reactie

Wachtwoord Instellen