Brief van HNA naar aanleiding van AAV en Nota van Beantwoording en 22 juli a.s. netwerkbijeenkomst

Facebook
Twitter
LinkedIn

Brief van HNA naar aanleiding van AAV en Nota van Beantwoording en 22 juli a.s. netwerkbijeenkomst

Facebook
Twitter
LinkedIn

Van alle input heeft het bestuur van HNA een brief gemaakt (Brief) die zowel naar de leden van de raadscommissie Woningbouw en Volkshuisvesting als de leden van de Gemeenteraad van Amsterdam is gestuurd. Deze brief dient als input voor de raadscommissie op 5 juli en de raad op 19 juli die dan de AAV behandeld.

Wachtwoord Instellen