Woonbeleid in de politiek

Het politieke zomerreces gaat bijna van start. Wat speelt er na de zomer op het gebied van wonen & huren.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Woonbeleid in de politiek

Het politieke zomerreces gaat bijna van start. Wat speelt er na de zomer op het gebied van wonen & huren.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kamerdebatten na het zomerreces

Het Tweede Kamerdebat over de Wet vereenvoudiging van de huurtoeslag gepland voor begin september (week 36). Dit wetsvoorstel heeft vorig jaar en dit voorjaar al uitgebreid in het nieuws gestaan. Het voorstel verlaagt de leeftijd waarop men recht heeft op volledige huurtoeslag naar 21 jaar en maakt het mogelijk voor huurders in de vrije sector om huurtoeslag aan te vragen. Het Kabinet heeft afgelopen februari toegezegd het eerder zeer bekritiseerde voorstel voor normhuren uit dit wetsvoorstel te halen. De invoeringsdatum voor de nieuwe huurtoeslagregels is 1 januari. Minister Hugo de Jonge heeft de Tweede Kamer in de laatste week van juni opgeroepen om dit wetsvoorstel spoedig te behandelen, zodat deze deadline gehaald kan worden.

De commissie Binnenlandse Zaken (BiZa) debatteert enkele keren per jaar in het debat ‘Staat van de Volkshuisvesting’ met de minister over de laatste ontwikkelingen. Het volgende debat vindt plaats op 27 september.

Vorige maand heeft de Tweede Kamer ingestemd met een wetsvoorstel voor vaste huurcontracten. In het najaar zal de Eerste Kamer dit wetsvoorstel behandelen. Deze wet legt veel beperkingen op aan tijdelijke contracten om het vaste huurcontract weer de norm te maken. Bij een vlotte behandeling in de Eerste Kamer zou deze wet al op 1 januari 2024 in kunnen gaan. Informatie over de behandeling van dit wetsvoorstel in de Eerste Kamer kun je hier vinden.

Volg debatten live en kijk ze later terug op DebatDirect

Wist je dat je via de website DebatDirect debatten live kunt volgen en ze ook later kunt terugkijken? Daarnaast is er ook een app voor Android en Apple. Op DebatDirect kan je ook alle relevante stukken bij een debat vinden en stem uitslagen bekijken.

Politiek zomerreces en de opening van het Politieke Seizoen

In de landelijke en lokale politiek begint bijna het zomerreces, dit is bekend dat er in de zomervakantieperiode doorgaans geen vergaderingen of debatten zijn en er geen nieuwe politieke besluiten worden genomen. Politici gaan ook op vakantie maar daarnaast hebben zij ook in deze periode meer tijd om in gesprek te gaan met bewoners of huurdersorganisaties.

In september organiseren veel partijen ook activiteiten in het teken van de opening van het politieke seizoen voor het jaar 2023/2024. Deze zijn veelal ook toegankelijk voor niet-leden. Houd de activiteiten en agenda’s van politieke partijen in jouw gemeente deze zomer ook hiervoor in de gaten.

 

 

Wachtwoord Instellen