Huurdersvereniging Maaskwadrant reageert op de adviesaanvraag van MVGM

Facebook
Twitter
LinkedIn

Huurdersvereniging Maaskwadrant reageert op de adviesaanvraag van MVGM

Facebook
Twitter
LinkedIn

Aan MVGM c.q. Vivada Properties

T.a.v. Joeri Struijs

Betreft: Huuradvies 2023

LS,

Wij hebben Uw adviesaanvraag in goede orde ontvangen en willen daar via dit schrijven formeel op reageren. Allereerst wij zijn een Huurdersvereniging en niet zoals in Uw aanhef vermeld: de huurdersbelangenvereniging Maaskwadrant

U vraagt ons advies op basis van:

Zoals bepaald in de Circulaire Huurprijsbeleid worden de sociale en vrije sector huren dit jaar verhoogd met maximaal 3.1% en 4.1%. Tevens zoals in deze circulaire is vastgesteld wordt met ingang van 1 mei 2021 de huurverhoging voor de geliberaliseerde c.q. vrije sector voor een periode van drie jaar (tot 1 mei 2024) gemaximeerd op inflatie + 1 procentpunt.  Daarmee is de jaarlijkse huurverhoging in de vrije sector per 1 januari 2023 maximaal 4.1%.

U gaat daarbij voorbij aan het gegeven dat dit een maximale grens is. U bent als verhuurder niet verplicht de huren jaarlijks te verhogen, U mag dat. U vervolgt uw redenatie met:

Uiteraard volgt MVGM / Vivada Properties deze richtlijnen en worden de sociale en vrije sector huren niet verder verhoogd, dan wettelijk toegestaan. Het aftoppen van de afgesproken jaarlijkse huurstijging op inflatie + 1 procentpunt (voor 2023: 4,1%) in de vrije huursector is namelijk geen voorgenomen beleidswijziging van verhuurder, maar uitvoering van regelgeving. Dit geldt ook voor de maximering van de huren in de sociale huursector. Echter, gezien de prettige relatie die wij met elkaar hebben, willen wij u toch de mogelijkheid geven om hierover een schriftelijk advies uit te brengen.

Wij willen U wijzen op het feit dat het niet verhogen van de huurprijs een betere optie is dan hetgeen U voorstelt. De landelijke overheid heeft inmiddels meerdere wetten en richtlijnen uitgevaardigd die een relatie hebben met Uw voorstel t.w. de wet goed verhuurder schap, verhoging WWS systeem tot 187 punten e.d. U gaat daar in Uw vraagstelling/mededeling volstrekt aan voorbij.

Gelet op de staat van het complex Maaskwadrant, de liften (veelvuldige uitval) en het voornemen deze te gaan vervangen met een niet beschikbaarheid daarvan van ca 4 weken per toren, de lekkende glaspartijen in de gevels en de daaruit voortvloeiende ernstige aantasting van het ongestoord woongenot is een pas op de plaats ons inziens een beter scenario. Het complex voldoet op dit moment zeker niet aan de energie classificatie A en komt gemiddeld lager uit dan de 187 WWS punten hetgeen een verdere beperking van de maximale huur betekent. Tevens gaat U opnieuw voorbij aan het ernstig gebrek Uwerzijds om ondanks onze opmerkingen en bezwaren welke wij diverse keren gemeld hebben in diverse besprekingen in 2021, 2022 en 2023 van de energieleverancier Main Energie en de daarmee hogere energie lasten voor iedere bewoner, U toch blijft kiezen voor Main Energie.

Conclusie: Een nog hogere huur gaan vragen is om die reden dan ook niet op z’n plaats.

Wij adviseren U dan ook dringend om in 2023 GEEN huurverhogingen door te voeren. Wij zijn er zeker van, dat alle bewoners dit zullen waarderen en veel ongenoegen, irritatie en frustratie weg zal nemen ten aanzien van MVGM en Vivada Properties. Dit zal de komende tijd, waarbij er vele werkzaamheden uitgevoerd gaan worden, ook zeker belangrijk zijn!

Namens de Huurdersvereniging Maaskwadrant

 

Ger van der Pluijm

voorzitter

Geef een reactie

Wachtwoord Instellen