Raad van State: ongelijke behandeling van huurders

Het kabinet wil huurders bij een woningcorporatie met een laag inkomen volgend jaar een eenmalige huurverlaging geven. In haar advies aan minister Hugo de Jonge wijst de Raad van State de minister op ongelijke behandeling van huurders in de commerciële sector.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Raad van State: ongelijke behandeling van huurders

Het kabinet wil huurders bij een woningcorporatie met een laag inkomen volgend jaar een eenmalige huurverlaging geven. In haar advies aan minister Hugo de Jonge wijst de Raad van State de minister op ongelijke behandeling van huurders in de commerciële sector.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Het kabinet wil huurders bij een woningcorporatie met een laag inkomen volgend jaar een eenmalige huurverlaging geven. In haar advies aan minister Hugo de Jonge wijst de Raad van State de minister op ongelijke behandeling van huurders in de commerciële sector.

Het wetsvoorstel is één van de maatregelen in ruil voor afschaffing van de verhuurdersheffing en onderdeel van de Nationale Prestatieafspraken Woningcorporaties. Corporatiehuurders met een laag inkomen (120% van het sociaal minimum) hebben hierdoor recht op een huurverlaging tot €550,- als zij nu meer dan dat bedrag betalen.

 Sociale huurders in de commerciële sector zijn uitgesloten. Maar huurders met een laag inkomen wonen niet enkel bij een woningcorporatie. Bijna 1 op de 6 sociale huurders huurt in de commerciële sector. Binnen dit wetsvoorstel wordt de ene huurder met een laag inkomen geholpen wordt door een lagere huur en de andere huurder niet.

In een zienswijze op dit wetsvoorstel heeft de Federatie Huurders Commerciële Sector ook aandacht gevraagd voor deze ongelijke behandeling van huurders op basis van hun verhuurder.

De Raad van State oordeelt dat het kabinet onvoldoende uitlegt waarom huurders in de commerciële sector uitgesloten worden van deze wet en van het recht op een huurverlaging.  De Raad van State adviseert “de ongelijke behandeling tussen huurders objectief te rechtvaardigen en de toelichting op dit punt te wijzigen. Indien deze rechtvaardiging niet gegeven kan worden, dan adviseert zij het voorstel te heroverwegen.”

Het advies van de Raad van State kunt u hier vinden.

Geef een reactie

Wachtwoord Instellen