Nieuwsbrief oktober

- Huurverhoging 2023 - Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting - Minister maakt afspraken met verhuurders over verhuuradvertenties - Bijenkomst actueel huurbeleid in de commerciële sector - Welkom Tanja
Facebook
Twitter
LinkedIn

Huurverhoging 2023

Begin oktober heeft de minister laten weten ook in de vrije sector af te zien van een huurverhoging op basis van inflatie. In plaats van inflatie + 1% is de toegestane verhoging volgend jaar gebaseerd op de gemiddelde loonontwikkeling van de cao’s + 1%.

Eerder werd al bekend gemaakt dat de huurverhoging voor gereguleerde woningen de gemiddelde loonontwikkeling van de cao’s -0,5% is. De verwachting is dat dit cijfer minder hoog ligt dan de inflatie, maar de Federatie maakt zich nog steeds zorgen over de huurverhogingen van volgend jaar en hoe huurders dit moeten gaan betalen. In december maakt het cbs bekend wat het cao-loonindexcijfer is.

Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting

Amsterdam werkt aan een plan voor de toekomst van volkshuisvesting in de stad. Huurdersorganisaties en huurders kunnen hierover inspreken of schriftelijk op reageren. Op 7 oktober organiseerde de Federatie Huurders Commerciële Sector een bijeenkomst voor huurdersorganisaties met informatie over het plan van aanpak van gemeente Amsterdam en hoe je effectief kan reageren en inspreken als huurdersorganisatie. Op de website kan je ook informatie over hoe je het huurdersgeluid goed kan laten horen.

Minister maakt afspraken met verhuurders over verhuuradvertenties

Verhuurders hebben afspraken gemaakt in een convenant met minister Hugo de Jonge over informatie in verhuuradvertenties. Het Convenant Transparantie Aanvangshuurprijzen werd ondertekend door de vertegenwoordigers van institutionele beleggers (IVBN), particuliere verhuurders (Vastgoedbelang) en woningcorporaties (Aedes). De ondertekenaars maken in het convenant afspraken over welke informatie verhuurders in een verhuuradvertentie zouden moeten vermelden en er zijn binnen het convenant afspraken gemaakt over hoe verhuurders worden gestimuleerd deze informatie ook daadwerkelijk te vermelden in een verhuuradvertentie. Op de website lees je meer informatie over het convenant en waar woningzoekenden op moeten blijven letten.

Bijeenkomst actueel huurbeleid in de commerciële sector

Op 14 oktober kwamen de aangesloten organisaties van de Federatie Huurders Commerciële Sector bij elkaar in het Ramses Shaffyhuis voor een bijeenkomst over actueel huurbeleid.

Voorzitter Janhuib Blans opende de bijeenkomst en beleidsadviseur Annedebora van Kooij besprak de actuele ontwikkelingen binnen huurbeleid zoals goed verhuurderschap, huurprijsregulering en betaalbaarheid. De politieke agenda is belangrijk voor huurdersorganisaties, dus hoe kunnen wij samen een vuist maken voor beter beleid? De bijbehorende presentatie kan je op onze website terugvinden.

Welkom Tanja

We hebben een nieuw gezicht bij de Federatie. Het team van de Federatie HCS is sinds deze maand versterkt door secretariaatsmedewerker Tanja van der Aart.

Geef een reactie

Wachtwoord Instellen