Voorzitterswisseling bij de Federatie Huurders Commerciële Sector

De voorzitter van de Federatie Huurders Commerciële Sector (Federatie HCS), Wisso Wissing, is met ingang van 27 juni in dienst getreden bij Stichting !Woon te Amsterdam. Hij gaat werken bij het team Bewonersinvloed, als Adviseur Huurdersorganisaties.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Voorzitterswisseling bij de Federatie Huurders Commerciële Sector

De voorzitter van de Federatie Huurders Commerciële Sector (Federatie HCS), Wisso Wissing, is met ingang van 27 juni in dienst getreden bij Stichting !Woon te Amsterdam. Hij gaat werken bij het team Bewonersinvloed, als Adviseur Huurdersorganisaties.

Facebook
Twitter
LinkedIn

De voorzitter van de Federatie Huurders Commerciële Sector (Federatie HCS), Wisso Wissing, is met ingang van 27 juni in dienst getreden bij Stichting !Woon te Amsterdam. Hij gaat werken bij het team Bewonersinvloed, als Adviseur Huurdersorganisaties.

De Federatie HCS bestaat uit Huurdersverenigingen en Bewonerscommissies van woningen in de vrije sector en is op 1 november 2019 opgericht. Wissing is sinds de oprichting voorzitter geweest. In de afgelopen jaren is de Federatie HCS erin geslaagd de organisatie op de kaart te zetten.

De Federatie HCS wil wonen betaalbaar houden en institutionele beleggers, commerciële verhuurders, hun koepels en lokale en Rijksoverheden aanspreken op hun verantwoordelijkheden en hun mogelijkheden om opgelopen misstanden in de huisvesting op te lossen.

Niemand anders komt voor deze groep op, op een wijze zoals de Federatie HCS dat sinds haar oprichting doet. Het bestuur is Wissing dankbaar voor zijn visie en inzet en ziet de toekomst van de organisatie met vertrouwen tegemoet, mede doordat de Federatie HCS zich sinds de oprichting heeft ontwikkeld tot een organisatie waarin enthousiasme, kennis en professionaliteit hand in hand gaan.

Gelet op het feit dat er kans is op belangenverstrengeling, is Wissing inmiddels afgetreden als voorzitter van de Federatie HCS.

Janhuib Blans wordt de nieuwe voorzitter van de Federatie HCS. Blans is specialist op het terrein van de publieke gezondheidszorg en preventie. Ook is hij voorzitter van Huurdersvereniging De Makroon en medeoprichter van de Federatie HCS.

Geef een reactie

Wachtwoord Instellen