De Federatie HCS blijft strijden voor 300 WWS punten

De Federatie HCS heeft eerder voorgesteld het aantal WWS punten te verhogen naar 300 (ruim € 1.600). Daarmee zou 98% van de vrije sector gereguleerd worden.

Facebook
Twitter
LinkedIn

De Federatie HCS blijft strijden voor 300 WWS punten

De Federatie HCS heeft eerder voorgesteld het aantal WWS punten te verhogen naar 300 (ruim € 1.600). Daarmee zou 98% van de vrije sector gereguleerd worden.

Facebook
Twitter
LinkedIn

NUL20, magazine over volkshuisvesting in de regio Amsterdam, berekent aan de hand van een rapport van onderzoekbureau Rigo voor wat de kabinetsplannen (voor 2024) over regulering van een deel van de vrije sector gaan betekenen voor Groot-Amsterdam.

Bij toepassing van het puntensysteem op woningen tot € 1.000 zakt bij bijna de helft van de vrijesectorwoningen onder de duizend euro. De gemiddelde huurprijs zou daardoor met ruim € 700 dalen.

De minister heeft nog niet besloten tot welke maximum huur het puntensysteem wordt doorgetrokken, € 1.000 of € 1.250 wordt overwogen. Dat zijn resp. 187 en 232 WWS* punten.

Wat echter ook pijnlijk duidelijk wordt is dat het overige deel van de vrije sector huurders in de kou blijft staan. Deze zitten in de categorie € 1.250 – € 1.500 en boven de € 1.500.

Het gaat om meer dan een kwart van de vrije sector huurders. Deze mensen hadden ooit een woning in het middensegment en is dat een huur van meer dan € 1.500. Zij kunnen er niets aan doen dat hun huren de afgelopen jaren excessief zijn gestegen, in veel gevallen met 6% per jaar.

De Federatie HCS heeft eerder voorgesteld het aantal WWS punten te verhogen naar 300 (ruim € 1.600). Daarmee zou 98% van de vrije sector gereguleerd worden. Wij zullen blijven aandringen om regulering te kiezen die niet discriminatoir is.

Voorzitter Wisso Wissing zegt hierover: “waarom een huur van € 1.250 wel en met een huur van € 1.300 niet reguleren? De Federatie vreest dat anders de verleiding bestaat voor beleggers om te investeren in woningen die buiten de regulering vallen.”

 * woningwaarderingsstelsel

 

Meer info: Wisso Wissing (voorzitter) 0654652190

De Federatie Huurders Commerciële Sector (Federatie HCS) is een landelijke koepel van huurdersorganisaties en vertegenwoordigt de belangen van de huurders in de vrije sector. De Federatie wil een einde maken aan marktwerking bij volkshuisvesting en wil het woonrecht boven de marktwerking plaatsen. Ons doel daarbij is het normaliseren van de huren. De Federatie HCS is op 1 november 2019 opgericht. Meer informatie www.federatiehcs.nl

 

Geef een reactie

Wachtwoord Instellen