PERSBERICHT: Huurders vrije sector vogelvrij verklaard?

Het kabinet wil ingrijpen tegen te hoge huren voor middeninkomens door invoering van het puntensysteem in de vrije sector. Dit maakt minister Hugo de Jonge bekend in het programma Betaalbaar Wonen. “Het kabinet komt hiermee deels tegemoet aan de wensen van de Federatie Huurders Commerciële Sector (Federatie HCS), maar laat nog teveel vrije sector huurders in de kou staan”, zegt voorzitter Wisso Wissing.

Facebook
Twitter
LinkedIn

PERSBERICHT: Huurders vrije sector vogelvrij verklaard?

Het kabinet wil ingrijpen tegen te hoge huren voor middeninkomens door invoering van het puntensysteem in de vrije sector. Dit maakt minister Hugo de Jonge bekend in het programma Betaalbaar Wonen. “Het kabinet komt hiermee deels tegemoet aan de wensen van de Federatie Huurders Commerciële Sector (Federatie HCS), maar laat nog teveel vrije sector huurders in de kou staan”, zegt voorzitter Wisso Wissing.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Het kabinet wil ingrijpen tegen te hoge huren voor middeninkomens door invoering van het puntensysteem in de vrije sector. Dit maakt minister Hugo de Jonge bekend in het programma Betaalbaar Wonen. “Het kabinet komt hiermee deels tegemoet aan de wensen van de Federatie Huurders Commerciële Sector (Federatie HCS), maar laat nog teveel vrije sector huurders in de kou staan”, zegt voorzitter Wisso Wissing.

Eerlijke prijs ook in de vrije sector

De Federatie HCS pleit voor een eerlijke huur voor alle huurders door het verhogen van huurprijsbescherming in het woningwaarderingsstelsel naar 300 punten ofwel een huur van ongeveer €1.650,-.  Hierdoor gaan de meeste huurders in Nederland een eerlijke huur betalen die past bij de woningkwaliteit.

Teveel verhuurders vragen nu nog een exorbitante huurprijs voor slecht onderhouden woningen.  Door de wooncrisis hebben huurders vaak geen andere optie. “De Federatie HCS vreest dat bij huurprijsregulering tot een lagere huurprijs zoals de minister voorstelt, nog steeds teveel huurders in grote steden een oneerlijke prijs voor een woning moeten betalen. De verhouding tussen de prijs en woningkwaliteit is vaak zoek”, reageert voorzitter Wisso Wissing.

Huurders in de vrije sector kunnen binnen zes maanden hun huurprijs laten controleren bij de huurcommissie, maar vrije sector huurders weten de weg naar de huurcommissie te weinig te vinden. “Regulering tot 300 punten betekent niet alleen een eerlijke huurprijs, maar geeft huurders in de vrije sector ook eindelijk dezelfde rechtsbescherming als andere huurders door een eerlijke toegang naar de huurcommissie”, aldus Wissing.

Steun aan zittende huurders noodzakelijk

De Federatie HCS roept het kabinet op om de 640.000 zittende huurders in de vrije sector niet te vergeten. Teveel van deze huurders kunnen hun woonlasten steeds moeilijker opbrengen, terwijl de huur ieder jaar stijgt. Dit zijn middeninkomens en starters in steden die vanwege het woningtekort te duur gaan huren of gepensioneerden die geen beter betaalbare woning kunnen vinden.

Data in het programma van de minister onderschrijven de signalen die de Federatie HCS van huurders ontvangt, maar het programma biedt nog geen adequate oplossing.  “Enkel regulering van aanvangshuren laat deze groep huurders in de kou staan, zij blijven dezelfde en te hoge huur betalen. Daarom roept de Federatie HCS op tot regulering van ook deze huurwoningen”, aldus Wissing.

Verruiming van de regels voor huursubsidie kan sommige huurders steunen, maar draagt onvoldoende bij aan een eerlijke huur. Ook ontbreekt er in het programma maatregelen om slecht geïsoleerde woningen in de commerciële sector aan te pakken. Huurders met te hoge lasten door hun huur en een te hoge energierekening door slechte isolatie hebben meer nodig dan het plan nu biedt.

De Federatie HCS roept op om de huren in de commerciële sector te bevriezen tot er ook een plan ligt voor huurprijsbescherming voor zittende huurders en maatregelen om slechte energielabels als E, G en F en bijkomstige energiearmoede aan te pakken en regulering in 2024 in werking treedt.

Meer info: Wisso Wissing (voorzitter) 0654652190

De Federatie Huurders Commerciële Sector (Federatie HCS) is een landelijke koepel van huurdersorganisaties en vertegenwoordigt de belangen van de huurders in de vrije sector. De Federatie wil een einde maken aan marktwerking bij volkshuisvesting en wil het woonrecht boven de marktwerking plaatsen. Ons doel daarbij is het normaliseren van de huren. De Federatie HCS is op 1 november 2019 opgericht. Meer informatie www.federatiehcs.nl

 

Geef een reactie

Wachtwoord Instellen