Bescherm huurders tegen gigantische huurstijgingen in 2023

De inflatie is in bijna een halve eeuw niet meer zo hoog geweest als nu. Zonder ingrijpen dreigen grote financiële problemen voor huurders in de vrije sector. Volgens de huidige regels mogen de huren verhoogd worden met de inflatie plus één procent. De Federatie HCS roept op tot aanpassing van de wet en is blij dat het kabinet stappen overweegt.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Bescherm huurders tegen gigantische huurstijgingen in 2023

De inflatie is in bijna een halve eeuw niet meer zo hoog geweest als nu. Zonder ingrijpen dreigen grote financiële problemen voor huurders in de vrije sector. Volgens de huidige regels mogen de huren verhoogd worden met de inflatie plus één procent. De Federatie HCS roept op tot aanpassing van de wet en is blij dat het kabinet stappen overweegt.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Bescherm huurders tegen gigantische huurstijgingen in 2023

De inflatie is in bijna een halve eeuw niet meer zo hoog geweest als nu. Zonder ingrijpen dreigen grote financiële problemen voor huurders in de vrije sector. Volgens de huidige regels mogen de huren verhoogd worden met de inflatie plus één procent. De Federatie HCS roept op tot aanpassing van de wet en is blij dat het kabinet stappen overweegt. 

 Dreiging van enorme huurprijsstijging in 2023

Vorig jaar is een wet aangenomen die de jaarlijkse huurverhoging in de vrije huursector beperkt tot het gemiddelde inflatiecijfer en één procent extra. Deze initiatiefwet van PvdA-Kamerlid Henk Nijboer moest huurders juist beschermen tegen exorbitante huurstijgingen die verhuurders in de vrije sector konden vragen. Door extreem hoge inflatie kan de huidige wetgeving huurders niet voldoende beschermen en huren betaalbaar houden. 

Grote financiële gevolgen door inflatie

De meest gunstige verwachting van De Nederlandsche Bank is een inflatie van bijna 7 procent. Ook houdt de bank in een recente analyse rekening met een nog hogere inflatie die kan oplopen tot gemiddeld 9,5% door de oorlog in Oekraïne en hoge energieprijzen. 

Bij een inflatie van slechts 7% mogen de huren volgens de huidige regels volgend jaar met 8% stijgen. Voor een huurder die op dit moment 1000 euro per maand betaalt, betekent dit een huurverhoging van 80 euro per maand ofwel 960 euro extra per jaar. Bij een minder gunstige inflatieverwachting van 9,5% gaat deze huurder per maand 105 euro extra betalen, een bedrag van 1260 per jaar. 

 De Federatie HCS maakt zich grote zorgen over betaalbaarheid van huurwoningen in de vrije sector. In de praktijk ziet de Federatie dat veel huurders bij aangesloten organisaties een huur betalen die nog veel hoger ligt. In grote steden zijn maandhuren tussen de 1200 en 1400 niet ongebruikelijk. 

 In de onderstaande tabel ziet u de toegestane huurverhoging per maand en op jaarbasis voor huurders met een huidige huur van 1000 euro, 1200 euro en 1400,- op basis van de huidige regelgeving.

Inflatie loskoppelen van huurverhoging

De huidige wetgeving die huurders moest beschermen tegen exorbitante huurprijsverhogingen kan huurders vanwege de hoge inflatie niet langer beschermen tegen ongekende huurstijgingen.

 De Federatie HCS maakt zich grote zorgen over de betaalbaarheid van huurwoningen in de vrije sector. In de afgelopen maanden hebben we meermaals opgeroepen om inflatie los te koppelen van de huurverhoging van huren en tot huurbevriezing. De Federatie HCS vreest dat de dreigende huurverhoging veel huurders in financiële problemen gaan brengen.

 Politieke steun

De Federatie HCS is blij om te zien dat de noodzaak tot actie ook in Den Haag doordringt. In februari deed de Federatie nog een oproep aan de Tweede Kamer om moties van Kamerleden Henk Nijboer (PvdA), en Sandra Beckerman (SP) en Sylvana Simons (BIJ1) om huurders tegen enorme huurprijsstijgingen te beschermen te steunen.

 Twee maanden geleden werden deze twee moties ondanks de grote dreiging van betaalbaarheidsproblemen voor vrije sector huurders door minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting ontraden. Tijdens de stemming bleek er ook geen Kamermeerderheid voor steun aan huurders.

 Het is mooi om te zien dat nu twee maanden later ook regeringspartij D66, die destijds tegen stemde, tijdens het commissiedebat over de woningmarkt het belang benadrukt om huren volgend jaar betaalbaar te houden. 

Het kabinet zoekt naar mogelijke manieren voor huurdersbescherming tegen de gevolgen van stijgende inflatie. Minister Hugo de Jonge heeft laten weten de huurverhoging voor de vrije sector in 2023 te willen vaststellen met een ministeriële regeling. Hij wil daarin een lager maximum kunnen vastleggen. Een voorstel hiertoe is consultatie gegaan, belanghebbenden zoals huurdersorganisaties kunnen hierop tot 8 mei reageren.

 

Geef een reactie

Wachtwoord Instellen