De Nederlandse Bank verwacht forse inflatie in 2022

De Nederlandse Bank verwacht dat de inflatie dit jaar hoog blijft: 6,7 procent. Zonder overheidsingrijpen kan de maximale huurprijsstijging in 2023 op 7,7 procent uitkomen. Overheidsingrijpen is noodzakelijk om huren betaalbaar te houden.

Facebook
Twitter
LinkedIn

De Nederlandse Bank verwacht forse inflatie in 2022

De Nederlandse Bank verwacht dat de inflatie dit jaar hoog blijft: 6,7 procent. Zonder overheidsingrijpen kan de maximale huurprijsstijging in 2023 op 7,7 procent uitkomen. Overheidsingrijpen is noodzakelijk om huren betaalbaar te houden.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Vorige maand schrokken huurders toen het Centraal Bureau voor de Statistiek bekendmaakte dat de inflatie in januari was opgelopen tot het hoogste niveau in veertig jaar. De Nederlandse Bank verwacht dat de inflatie dit jaar hoog blijft en uitkomt op 6,7 procent. Zonder overheidsingrijpen kan de maximale huurprijsstijging in 2023 op 7,7 procent uitkomen.

Koppeling huurverhoging en inflatie

De huidige wetgeving maximaliseert de huurprijsstijging in de vrije sector op het gemiddelde inflatiecijfer en één procent extra. Deze wet moest huurders juist beschermen tegen exorbitante huurstijgingen maar beschermt huurders niet tegen de gevolgen van uitzonderlijk hoge inflatie.

Een inflatie van bijna 7 procent is de meest gunstige verwachting van De Nederlandse Bank. In een analyse van de bank over de economische gevolgen van de oorlog in Oekraïne wordt ook een slechter scenario gepresenteerd. Als de hoge energieprijzen de komende maanden aanhouden kan de inflatie over dit jaar zelfs oplopen tot 9,5 procent. Zonder aanpassing van de huidige wet kunnen huurders bijzonder zwaar getroffen worden door een huurverhoging van 10,5% in 2022.

Bescherming van huurders noodzakelijk

De jaarlijkse huurverhoging is een last die veel vrije sector huurders financieel niet goed kunnen dragen. Uit onderzoek van de Rabobank in 2021 blijkt dat huurders in de vrije sector zich veel meer zorgen maken over de betaalbaarheid van hun woningen dan huurders in een gereguleerde huurwoning of eigenaren van een koophuis.  Een grote groep moet spaargeld gebruiken om de boodschappen te betalen of staat hiervoor rood. Het onderzoek van de Rabobank bevestigt de signalen van de Federatie HCS dat voor veel huurders in de vrije sector de woonlasten te hoog zijn. Deze huurders zijn kwetsbaar want een betaalbare woningen vinden in de huidige wooncrisis geen realistische optie. 

Tweede Kamer: Kom in actie!

Vorige maand hebben Kamerleden Henk Nijboer (PvdA), en Sandra Beckerman (SP) en Sylvana Simons (BIJ1) moties ingediend om huurders tegen enorme huurprijsstijgingen te beschermen. De Federatie HCS vindt het erg teleurstellend dat minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting beide moties heeft ontraden en dat ondanks oproepen van huurdersorganisaties er ook geen meerderheid was in de Tweede Kamer die deze moties steunde.

Hoge inflatie treft huurders extra hard, omdat huurprijzen op dit moment harder mogen stijgen dan inflatie. Daarnaast worden huurders met een slecht geïsoleerd huurhuis en hoog energielabel bijzonder hard getroffen door de stijgende woonlasten als gevolg van inflatie. 

In februari heeft de Federatie HCS de Tweede Kamer opgeroepen om huurders te beschermen en huren betaalbaar te houden. “Koppel huurprijsstijgingen direct los van het inflatiecijfer en bevries de huren tot dat er goed beleid is om ook de woningen in de vrije sector te reguleren naar een eerlijke huurpijs”, stelt voorzitter Wissing.

Geef een reactie

Wachtwoord Instellen