UBO en huurdersorganisaties

Staat uw huurdersvereniging al ingeschreven in het UBO-register van de Kamer van Koophandel? Verenigingen en stichtingen hebben tot en met 26 maart de tijd.

Facebook
Twitter
LinkedIn

UBO en huurdersorganisaties

Staat uw huurdersvereniging al ingeschreven in het UBO-register van de Kamer van Koophandel? Verenigingen en stichtingen hebben tot en met 26 maart de tijd.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Staat uw huurdersvereniging al ingeschreven in het UBO-register van de Kamer van Koophandel? Verenigingen en stichtingen hebben tot en met 26 maart de tijd.

Wat is een UBO?

UBO is een afkorting voor Ultimate Beneficial Owners. Dit zijn de mensen die zeggenschap hebben over de organisatie zoals bestuursleden. Sinds 27 september 2020 moeten veel organisaties zoals verenigingen en stichtingen UBO’s inschrijven in het register van de Kamer van Koophandel. Organisaties hebben tot 27 maart 2022 de tijd om aan deze verplichting te voldoen.

Wie zijn de UBO’s van uw huurdersorganisatie?

De Kamer van Koophandel heeft een informatiepagina om organisaties te helpen bepalen welke personen een UBO zijn.

Het gaat om de volgende situaties:

·       mensen die recht hebben op meer dan 25% van het vermogen van uw stichting;

·       mensen die meer dan 25% stemrecht hebben bij een besluit om de statuten te wijzigen;

·       mensen die zeggenschap hebben maar geen bestuurder zijn.

Op de informatiepagina van de Kamer van Koophandel staan voorbeelden van hoe deze situaties er in de praktijk uit kunnen zien.

Bestuursleden als UBO

Als geen van de drie situaties van toepassing zijn moet een huurdersorganisatie alle bestuurders van de vereniging of stichting inschrijven in het register. Dit zijn dan alle mensen die als statutair bestuurder van de huurdersorganisatie in het KVK-register ingeschreven staan. Dit is de situatie dit het meest voorkomend zal zijn voor huurdersorganisaties.

 Inschrijving in het UBO-register

Inschrijving in het UBO-register kan digitaal of per post. Op de website van de Kamer van Koophandel kunt u de aangifte digitaal doen. Ook is er een hulpmiddel om de juiste documenten te verzamelen als uw organisatie alles per post wilt opsturen. 

Geef een reactie

Wachtwoord Instellen