Federatie in gesprek met G40

BRIEF AAN DE G40:
Wij, de Federatie Huurders Commerciële Sector (FHCS), zullen op 20 januari op uw vergadering aanwezig zijn. Wij zullen ons daarbij voorstellen en extra aandacht vragen voor de (vaak penibele) situatie van huurders in de commerciële sector in het hele land.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Federatie in gesprek met G40

BRIEF AAN DE G40:
Wij, de Federatie Huurders Commerciële Sector (FHCS), zullen op 20 januari op uw vergadering aanwezig zijn. Wij zullen ons daarbij voorstellen en extra aandacht vragen voor de (vaak penibele) situatie van huurders in de commerciële sector in het hele land.

Facebook
Twitter
LinkedIn

BRIEF AAN DE G40:

Geachte G40-gemeenten,

Wij, de Federatie Huurders Commerciële Sector (FHCS), zullen op 20 januari op uw vergadering aanwezig zijn. Wij zullen ons daarbij voorstellen en extra aandacht vragen voor de (vaak penibele) situatie van huurders in de commerciële sector in het hele land.

Inmiddels verschijnen er zo goed als dagelijks berichten in de pers over de vastgelopen woningmarkt.  Er is te weinig aanbod en er moet meer gebouwd worden. Daar zijn wij het mee eens. Maar wij vinden dat de bescherming van de (toekomstige) bewoners voorop staat; het is fijn (en noodzakelijk) dat er woningen voor hen gebouwd zijn/worden, maar als de mogelijkheden om er ook daadwerkelijk in te kunnen (blijven) wonen niet gewaarborgd zijn schieten zij er niets mee op. Integendeel zelfs.

In de commerciële sector (sommigen spreken nog steeds over de vrije sector) speelt dit extra. Er is amper tot geen regulering. Vele gemeenten proberen wat ze kunnen en willen graag nog veel meer, maar zijn vaak met handen en voeten gebonden omdat de Rijksoverheid op veel gebieden geen ruimte biedt tot ingrijpen. In gesprekken die wij hebben gevoerd met diverse G40 gemeenten is gevraagd of de FHCS met ze wil optrekken richting Den Haag om meer regulering(smogelijkheden) te vragen.

Wij zouden graag van de G40 vergadering vernemen of het mogelijk is dat de G40 gezamenlijk met FHCS Den Haag gaat benaderen om meer grip op de commerciële sector te krijgen.

Wij beseffen dat de ene gemeente de andere niet is, maar vroeg of laat zal elke gemeente te maken krijgen met deze problematiek, zeker nu er een duidelijke trend is van verschuiving van sociale sector naar middenhuur en daarboven, dus een verschuiving naar de commerciële huursector. 

Om de (toekomstige) huurders te kunnen beschermen en maatschappelijke onrust te voorkomen is het zaak dat er paal en perk gesteld kan worden aan bijvoorbeeld aanvangshuren, jaarlijkse huurverhogingen en huursprongen bij mutatie. Uiteraard hebben verhuurders recht op rendement maar het streven naar winstmaximalisatie op het terrein van een grondrecht en eerste levensbehoefte als wonen, is niet gewenst en moreel verwerpelijk.

Er dienen daarnaast mogelijkheden te  zijn om strakke afspraken te maken met, dan wel eisen te stellen aan (toekomstige) verhuurders inzake de kwaliteit van woningen (zeker in verhouding met de prijs)en bij nieuwe woningen de instandhoudingstermijn (liefst 20-25 jaar vaste range en daarna geen bizarre huursprong). Daarnaast moeten gemeenten vrij kunnen ingrijpen tegen ongewenst gebruik, bijvoorbeeld door een zelfbewoningsplicht om zo AIRBNB en verkamering onmogelijk te maken. Verder zou het de voorkeur verdienen dat er in specifieke situaties ingegrepen kan worden, te denken valt aan een bescherming van de rechten van huurders in gemengde complexen (huurders en kopers in een complex) of wanneer “keurige” huren worden afgesproken, die vervolgens worden opgehoogd met extreme (service)kosten.

Bovenstaande “trucjes” en misère worden verergerd en bijna aangemoedigd indien sprake is van het toestaan van tijdelijke huurcontracten. Wij pleiten daarom voor een zeer restrictieve toelating van een tijdelijk contract. Bewoners hebben recht op zekerheid en wij zijn van mening dat contracten daarom in principe voor onbepaalde tijd moeten zijn, met slechts hier en daar een uitzondering, die dan ook nog aan voorwaarden is verbonden.

Wij hopen dat de G40 gezamenlijk met ons wil optrekken om de huurders in de commerciële sector eindelijk de bescherming te geven die ze verdienen, het verschil met bescherming van huurders in de sociale sector is immers enorm. Naast de eerder genoemde punten die de gemeenten meer ruimte zouden kunnen geven om in te grijpen streven wij ook naar een toepassing van het WWS systeem voor de commerciële sector door optrekking van het puntenaantal tot 300 en toegang tot de huurcommissie (mede op basis van de WWS puntenverhoging). Ten slotte willen dat er van Rijkswege een regulering komt van de huurprijzen.

Wij kijken uit naar de vergadering van 20 januari en hopen daar met u van gedachten te kunnen wisselen over het bovenstaande maar ook over hoe FHCS commerciële huurders in uw gemeenten kan bijstaan dan wel verenigen.

Met vriendelijke groet,

Geef een reactie

Wachtwoord Instellen