Vervolgbrief Vesteda

Ondanks dringend verzoek om te komen tot daadwerkelijk overleg, kreeg de HBV Mijndenhof opnieuw te maken met een, weliswaar enigszins aan ons advies aangepaste, maar verder uit gebruikelijke standaardteksten bestaande brief die er onvermijdelijk naar leidde dat Vesteda niet wenst af te zien van haar jaarlijks hoogtepunt, het verhogen van de huren ten koste van 25.000 huurders.
Facebook
Twitter
LinkedIn

Vervolgbrief Vesteda

Ondanks dringend verzoek om te komen tot daadwerkelijk overleg, kreeg de HBV Mijndenhof opnieuw te maken met een, weliswaar enigszins aan ons advies aangepaste, maar verder uit gebruikelijke standaardteksten bestaande brief die er onvermijdelijk naar leidde dat Vesteda niet wenst af te zien van haar jaarlijks hoogtepunt, het verhogen van de huren ten koste van 25.000 huurders.
Facebook
Twitter
LinkedIn

Opnieuw standaard reactie

Beste lezer,

Consistent huurprijsbeleid                                                 

Als er een gebied is waar Vesteda inderdaad een consistent huurprijsbeleid hanteert, dan betreft dat wel het jaarlijks verhogen van de huren, zonder enige garantie daarbij dat de huren betaalbaar zijn en blijven voor haar huurders.

Ontvangst van huurprijsbeleid in de media

De wijze waarop Vesteda de afgelopen week haar huurprijsbeleid publiekelijk bekend maakte heeft positief succes gehad bij o.a. de Woonbond en het Vesteda Platform.

Natuurlijk vindt ook HBV Mijndenhof het te prijzen dat Vesteda haar nek heeft uitgestoken door niet tot het uiterste te gaan. Maar hoe dan ook, onze huurders krijgen dit jaar 4% verhoging voor de kiezen; wat dat betekent ten aan zien van de forse huren die Vesteda toch al hanteert en de betaalbaarheid daarvan, zal duidelijk zijn. Maar misschien is nadere uitleg op zijn plaats.

De toch al hoge huren in Amsterdam                                                              

De huren in de G4 steden zijn al extra hoog in vergelijking met de rest van het land, waarbij Amsterdam ook nog eens de kroon spant. Dat geldt vooral t.a.v. commerciële sector, waarvan de huren niet alleen boven liberalisatie grens komen, maar vaak zelfs ook de middenhuur grens zijn gepasseerd, waardoor het aantal betaalbare huurwoningen nog kleiner wordt, met ontwrichting van het stedelijk netwerk en ongedeelde, gemêleerde stadswijken tot gevolg. Bij dat alles ontbreken ten enenmale de alternatieve mogelijkheden voor Amsterdamse huurders om een andere goedkopere woning te vinden.

Zuidoost                                                    

De gemiddelde woningwaarde stijgt nog steeds, Cijfers over prijzen per m2 voor b.v. van de wijk Zuidoost t.o.v. de rest van Amsterdam staan in kranten te lezen (inhaal slag voor Zuidoost)  Dus ook het waarde bezit van Vesteda stijgt mee en met een beter energielabel nog meer.

Voordelen Commerciële Sector                                                                                                          

Ook dit jaar, dus voor de tweede maal is er bij Commerciële verhuurders geen sprake van verhuurdersheffingen voor de gereguleerde huurcontracten: Tel uit je winst!

Binnen de commerciële sector geldt geen verplichte huurverlagingsregeling voor huurders met een lager inkomen en gereguleerde huurcontracten.

Maximale huursombenadering

Waarom past Vesteda het idee van de maximale huursom benadering niet toe, zoals dat ook geldt voor woningcorporaties, uitgaande van 4%, waarbij hoge huren minder verhoging krijgen dan lagere huurharmonisatie?

Duurzaamheid

Kunt u de HBV een exacte financiële onderbouwing geven van uw bewering dat voor de woningen van het HBV Mijndenhof complex een opslag van % nodig is om verduurzaming (deels) te kunnen financieren? Zowel landelijk als gemeentelijk zijn er voor verduurzaming immers heel veel fondsen beschikbaar voor goedkope leningen en subsidies, zowel voor beleggers als voor VvE’s?

Staffelkorting

Maar dan uw reactie op de vraag naar de voortgang van de invoering van de staffelkorting. U meent toch niet werkelijk dat een institutionele belegger als Vesteda geen financiële ruimte zou hebben om een betrekkelijk klein aantal trouwe huurders te belonen met een korting op hun huur? De HBV vindt die bewering in ieder geval ongeloofwaardig, en dringt aan op nadere financiële onderbouwing daarvan. 

Zou u ons in dit verband cijfers kunnen geven van het gemiddeld aantal mutaties, de gemiddelde kosten daarvan, de gemiddelde duur van huurcontracten et cetera, waarmee Vesteda te maken heeft in Amsterdam en ons complex in het bijzonder? 

En als het echt niet anders kan over de hele linie, tenslotte een suggestie: wellicht kan er op aangestuurd worden om een staffelregeling in ieder geval te laten gelden voor gebieden met relatief hogere huren, zoals de G4 steden en uiteraard Amsterdam? Het onderwerp staffelkorting zal hoe dan ook tijdens het eerstvolgende overleg weer op tafel komen.

Namens HBV Mijndenhof

Douwe Zeilmaker

Geef een reactie

Wachtwoord Instellen