Nieuwsbrief september

- Minister De Jonge verkiest verhuurders boven huurders - Meeste huurders met huurtoeslag zijn slechter af bij kabinetsplannen. - Prinsjesdag: weinig aandacht voor commerciële sector. - Wat klopt er van de lobby van projectontwikkelaars en verhuurders
Facebook
Twitter
LinkedIn

Minister De Jonge verkiest verhuurders boven huurders

In het voorjaar dacht minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening nog de golf van onrust en woonprotesten over uit de hand lopende huurprijzen te dempen door bestaande prijsregulering door te trekken naar huren van 1.000 tot 1.250 euro. Na protest van projectontwikkelaars en verhuurders kiest hij nu tegen het belang van huurders voor de laagst mogelijke variant. Lees de reactie van de Federatie op onze website.

Meeste huurders met huurtoeslag zijn slechter af bij kabinetsplannen

Bijna tweederde van de huurtoeslagontvangers gaat erop achteruit. Dit concludeert het Nibud op basis van een rapport in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De Federatie Huurders Commerciële Sector maakt zich grote zorgen over de sociale huurders in een gereguleerde commerciële woning. In augustus waarschuwde de Federatie het kabinet al over de grote negatieve financiële gevolgen voor deze groep.

Prinsjesdag: weinig aandacht voor commerciële sector

Vorige week presenteerde het kabinet haar plannen voor 2023. Er komen maatregelen voor betaalbaarheid zoals een verhoging van toeslagen, een plafond voor energieprijzen en een huurverlaging voor corporatiehuurders met een laag inkomen. Opnieuw is er weinig aandacht voor de commerciële sector.

Wat klopt er van de lobby van projectontwikkelaars en verhuurders

De afgelopen maanden zagen we een flinke lobby van projectontwikkelaars en verhuurders. De NEPROM (Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen) riep luidkeels dat de bouw van nieuwe woningen in grotere steden stilvalt door de dreiging van de regulering van de vrije huursector. Minister de Jonge is gezwicht voor argumenten als deze. Maar de Federatie heeft aan Peter Hendriks (Follow the Money) gevraagd om de argumenten van Neprom te factchecken, zijn conclusie: Neprom zaait paniek.

Geef een reactie

Wachtwoord Instellen