Nieuwsbrief augustus

- Politiek seizoen weer van start - Wetsvoorstel huurverlaging lage inkomens vergeet sociale huurders commerciële sector - Tom Spel, nieuwe penningmeester - Voorgestelde wijziging huurtoeslag funest voor huurders gereguleerde commerciële sector -
Facebook
Twitter
LinkedIn

Politiek seizoen weer van start

Afgelopen maart waren de gemeenteraadsverkiezingen. Vlak voor de zomervakantie ging in de meeste gemeenten de nieuwe coalitie van start. Dat betekent ook dat er lokaal nieuwe afspraken gemaakt zijn over woonbeleid in uw gemeente. Nu het zomerreces voorbij is en de politiek weer echt van start gaat, is dit hét moment om te controleren wat voor nieuw woonbeleid er gemaakt is en wordt. Dit is dan ook een goed moment om kennis te maken met de uw gemeenteraadsleden die zich bezighouden met dit onderwerp.

Wilt u advies over hoe u het beste contact op kunt nemen met uw gemeenteraadsleden? Aangesloten organisaties van de Federatie HCS kunnen hiervoor altijd bij ons terecht.

Wetsvoorstel huurverlaging lage inkomens vergeet sociale huurders commerciële sector

Het wetsvoorstel huurverlaging 2024 voor huurders met een lager inkomen geeft deze huurders recht op een huurverlaging tot €550,- als zij nu meer dan dat bedrag betalen. Sociale huurders in de commerciële sector worden vergeten.

Het wetsvoorstel is één van de maatregelen in ruil voor afschaffing van de verhuurdersheffing en op dit moment alleen van toepassing op huurders die huren bij een woningcorporatie.

De Federatie HCS vindt dit oneerlijk. Huurders met een laag inkomen wonen niet enkel bij een woningcorporatie; bijna 1 op de 6 sociale huurders huurt in de commerciële sector. Deze huurders worden hierdoor anders behandeld enkel op basis van wie hun verhuurder is.

De Federatie HCS roept op om dit wetsvoorstel uit te breiden naar alle huurders met een laag inkomen in de gereguleerde huursector ongeacht de verhuurder.

Voorgestelde wijziging huurtoeslag funest voor huurders gereguleerde commerciële sector

Het wetsvoorstel voor wijziging van het huurtoeslagsysteem heeft een grote impact op huurders in de commerciële sector.

Voor huurders in de gereguleerde commerciële sector met recht op aanspraak op huurtoeslag kan het systeem van normhuren grote negatieve financiële consequenties hebben. De voorgestelde normhuren liggen een stuk lager dan de bedragen die voor sociale huurders in de commerciële sector gebruikelijk zijn en hebben geen oog voor de groep huurders met een sociaal gereguleerd contract maar met een inmiddels hogere huur.

Veel organisaties, waaronder Aedes, ANBO, gemeenten en de Woonbond hebben net als de Federatie HCS aan de bel getrokken over de kwalijke gevolgen van normhuren op deze huurders.

Vrije sectorhuurders met een laag inkomen hebben nu geen recht op huurtoeslag. Na een inkomensval kunnen zij door het voorgelegde wetsvoorstel mogelijk wel aanspraak maken op huurtoeslag, en daar ook enige financiële steun aan ontlenen. Maar huurtoeslag is slechts een druppel op een gloeiende plaat en geen duurzame oplossing voor huurders in de vrije sector die moeite hebben met het betalen van de huur.

Tom Spel, nieuwe penningmeester

Het bestuur van de Federatie Huurders Commerciële Sector is uitgebreid met een nieuwe penningmeester. Tom Spel zet zich al een aantal jaar in voor huurders in de commerciële sector als penningmeester van Huurdersvereniging Java.

Tom is werkzaam in het vakgebied van lokalisatiediensten dat bedrijven wereldwijd adviseert over aanpassingen van diensten en producten aan lokale culturele en taalvoorkeuren van de landen waarin zij actief zijn. Hij heeft onder meer gewerkt als directeur, business development manager en manager Centraal Europa. Ook heeft Tom een lange tijd voor zijn werk in Ierland gewoond.

Geef een reactie

Wachtwoord Instellen