Verwondering over uitlatingen NEPROM directeur

De Federatie van Huurders in de Commerciële Sector (Federatie HCS) heeft zich erover verwonderd, dat NEPROM directeur Jan Fokkema, belangenbehartiger van projectontwikkelaars en grondexploitanten, zich plots opwerpt als woordvoerder namens de pensioenfondsen.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Verwondering over uitlatingen NEPROM directeur

De Federatie van Huurders in de Commerciële Sector (Federatie HCS) heeft zich erover verwonderd, dat NEPROM directeur Jan Fokkema, belangenbehartiger van projectontwikkelaars en grondexploitanten, zich plots opwerpt als woordvoerder namens de pensioenfondsen.

Facebook
Twitter
LinkedIn

De Federatie van Huurders in de Commerciële Sector (Federatie HCS) heeft zich erover verwonderd, dat NEPROM directeur Jan Fokkema, belangenbehartiger van projectontwikkelaars en grondexploitanten, zich plots opwerpt als woordvoerder namens de pensioenfondsen.

“De bewering dat nieuwbouw stilvalt door invoering van huurprijsregulering in commerciële sector omdat investeren in woningbouw dan niet meer loont voor pensioenfondsen, is reeds in adviesrapporten aan de vorige minister van Wonen weerlegd”, zegt voorzitter Janhuib Blans van de Federatie HCS. “Terwijl projectontwikkelaars door de Autoriteit Financiële Markten zijn vermaand over de ondoorzichtelijkheid van hun handelen, hebben pensioenfondsen, namens wie Fokkema denkt te spreken, de Federatie van Huurders in de Commerciële Sector een veel genuanceerdere standpunt laten horen”, zegt Blans.

“We hebben de fondsen rechtstreeks gevraagd hoe zij hun taak zien op het terrein van de woningbouw. Citaat van pensioenfonds PME: ‘PME is dan ook voorstander van regelgeving met betrekking tot maximale huurstijgingen, bijvoorbeeld doormiddel van een puntensysteem’.

De Federatie HCS overlegt graag met alle betrokkenen over de invoering van het puntensysteem in ook de commerciële sector. Wij hopen ook dat de Tweede Kamer dit heldere instrument, waarmee al zo lang ervaring is opgedaan, tot 300 punten wil gaan toepassen voor zittende huurders en nieuwe contracten. Dan blijft er niet veel ongereguleerde dure markt over om naar uit te wijken door investeerders die zich van de woningnood niets aantrekken”.

De Federatie HCS raadt huurders in de commerciële sector aan alvast de Huurcheck op de website van de huurcommissie te doen en Kamerleden te laten weten welke huur zij behoren te betalen in vergelijking met het huidige bedrag.

Meer info: Janhuib Blans (voorzitter):  +31654796025

De Federatie Huurders Commerciële Sector (Federatie HCS) is een landelijke koepel van huurdersorganisaties en vertegenwoordigt de belangen van de huurders in de vrije sector. De Federatie wil een einde maken aan marktwerking bij volkshuisvesting en wil het woonrecht boven de marktwerking plaatsen. Ons doel daarbij is het normaliseren van de huren. De Federatie HCS is op 1 november 2019 opgericht. Meer informatie www.federatiehcs.nl

 

Geef een reactie

Wachtwoord Instellen