Overheidsingrijpen noodzakelijk tegen huurexplosie

De inflatie is op recordhoogtes en stijgt nog iedere maand. Zonder ingrijpen dreigen grote financiële problemen voor huurders in de vrije sector. Minister voor Volkshuisvesting wil via een wetswijziging een mogelijkheid creëren. De Federatie HCS roept op om huurders te beschermen tegen te hoge woonlasten.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Overheidsingrijpen noodzakelijk tegen huurexplosie

De inflatie is op recordhoogtes en stijgt nog iedere maand. Zonder ingrijpen dreigen grote financiële problemen voor huurders in de vrije sector. Minister voor Volkshuisvesting wil via een wetswijziging een mogelijkheid creëren. De Federatie HCS roept op om huurders te beschermen tegen te hoge woonlasten.

Facebook
Twitter
LinkedIn

De inflatie is op recordhoogtes en stijgt nog iedere maand. Zonder ingrijpen dreigen grote financiële problemen voor huurders in de vrije sector. Minister voor Volkshuisvesting wil nu een mogelijkheid om in te grijpen.

Volgens de huidige regels mogen de huren verhoogd worden met de inflatie plus één procent, het is een goed signaal dat de minister wil ingrijpen.

De Federatie HCS ontvangt veel bezorgde berichten van huurders die zich nu extra zorgen maken over de stijgende inflatie, die volgens de laatste inflatierapportage van het Central Bureau voor Statistiek in maart al 9,7 procent heeft bereikt. Huurders schrikken van de berichten over de hoogste inflatiecijfers in bijna een halve eeuw. Zij zien de prijzen voor boodschappen, energie en vervoer stijgen en hun koopkracht achteruitgaan. Maar vooral maken huurders zich grote zorgen de huurprijsstijging in 2023 en hoe zij dit financieel kunnen opbrengen. Zij worden ten slotte extra zwaar getroffen door de hoge inflatie omdat niet alleen de prijzen omhooggaan, maar krijgen ook nog eens een huurprijsverhoging die zelfs hoger is als de inflatie.

Wijziging wet Nijboer

De Federatie Huurders Commerciële Sector ziet het als een positieve ontwikkeling dat het kabinet oog heeft voor de zorgen van huurders die momenteel erg ongerust zijn over een exorbitante huurprijsstijging in 2023. Het wetsvoorstel biedt de minister de mogelijkheid om de maximale jaarlijkse huurverhoging, net als in de gereguleerde sector, per ministerieel besluit vast te stellen. In de toelichting op dit wetsvoorstel staat verduidelijkt dat in de uitvoering van deze ministeriële regeling ruimte ontstaat om de toegestane huurverhoging eventueel gelijk te stellen aan de inflatie of indien nodig een andere grondslag dan het inflatiepercentage te hanteren als basis voor het toegestane verhogingspercentage. Daarom benadrukt de Federatie HCS in haar reactie op de internetconsultatie dat ook een verhoging gelijk aan inflatie voor huurders een exorbitante prijsstijging kan zijn.

Betaalbaarheid voor huurders

Huren zijn in Nederland de afgelopen jaren hard gestegen. Dit geldt voor huurders met tijdelijke contracten die steeds moeten verhuizen naar een nieuwe en duurdere woningen, maar ook voor huurders die door een opstapeling van jaarlijkse huurverhoging inmiddels honderden euro’s meer betalen als toen zij in hun middenhuurwoning gingen wonen.

De Federatie HCS ziet steeds meer huurders die zich zorgen maken over de betaalbaarheid van hun huur en stijgende woonlasten. Huurders in deze sector kunnen wel de helft van hun besteedbaar inkomen kwijt zijn aan de huur. De Federatie HCS spreekt regelmatig huurders waarvan de huur in de afgelopen jaren veel harder is gestegen dan hun pensioen of inkomen. Daarnaast wonen ook mensen met een laag of middeninkomen in de vrije sector die vanwege lange wachtlijsten en krapte op de woningmarkt geen passende betaalbare woning kunnen vinden. In de vrije sector kan een verhuurders zelf de huurprijs vaststellen en vanwege de verhitte woningmarkt woont een groeiende groep huurders in woningen waarbij de huurprijs in geen enkele relatie staat tot de kwaliteit van hun woning. Ook deze huurders betalen steeds meer voor hun woning door jaarlijkse huurverhoging. Huurders van woningen met achterstallig onderhoud en een slecht energielabel worden nu ook extra hard getroffen door enorme stijging in energiekosten naast de vrees van een onbetaalbare huurprijs. Het kabinet kan ervoor kiezen om deze huurders extra te beschermen door middel van een huurbevriezing.

Betaalbaarheid na 2023

De wet Nijboer regelde de huurverhogingen in de vrije sector tot en met 2023. De voorgestelde wetsaanpassing heeft dezelfde einddatum. De Federatie HCS roept op om huurders ook na dat jaar beschermd worden tegen te hoge huurverhogingen.

Geef een reactie

Wachtwoord Instellen