De Tweede Kamer steunt moties voor betere positie huurders

Op 23 november stemde de Tweede Kamer in met moties voor een betere positie van huurders in de commerciële sector. Een brede meerderheid gaf steun aan moties over de huurcommissie, opbieden bij huurwoningen, servicekosten en energiezuinige huurwoningen.

Facebook
Twitter
LinkedIn

De Tweede Kamer steunt moties voor betere positie huurders

Op 23 november stemde de Tweede Kamer in met moties voor een betere positie van huurders in de commerciële sector. Een brede meerderheid gaf steun aan moties over de huurcommissie, opbieden bij huurwoningen, servicekosten en energiezuinige huurwoningen.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Op 23 november stemde de Tweede Kamer in met meerdere moties voor een betere positie van huurders in de commerciële sector.  

De Federatie HCS voert actie voor een betere toegang tot de huurcommissie voor huurders in de vrije sector. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer steunde de motie van Faissal Boulakjar (D66) en Jaco Geurts (CDA) om uitbreiding van het takenpakket van de Huurcommissie naar de vrije sector te onderzoeken. De Federatie HCS ziet dit als een goede stap voor betere rechtsgelijkheid tussen huurders in de sociale sector en in de vrije sector.

Daarnaast stemde de Kamer ook in met moties van Boulakjar en Pieter Grinwis (Christenunie) over opbieden en servicekosten en van Henk Nijboer (PvdA) en Laura Bromet (GroenLinks) over een onderzoek naar de mogelijkheden voor een lagere huur voor energiezuinige woningen.

Opbieden bij huurwoningen

De tekorten op de woningmarkt zijn enorm. Het is steeds moeilijker om een huurhuis te vinden en in de afgelopen maanden kwamen meermaals berichten in de media over huurders die moesten bieden op een huurwoning. Huurders betalen hierna altijd maandelijks een te hoge huur. De Federatie HCS vindt deze situatie onacceptabel. Faissal Boulakjar en Pieter Grinwis vroegen de regering om de effecten van bieden op een huurwoning in kaart te brengen en opbieden te belemmeren in de nieuwe Wet goed verhuurderschap die gemeenten vanaf 1 januari meer mogelijkheden geeft om op te treden tegen ongewenste verhuurpraktijken. 

Betere informatie over servicekosten

Huurders betalen soms per jaar honderden euro’s te veel aan servicekosten. Dit concludeerde BNR op basis van een onderzoek naar de uitspraken van de huurcommissie die het afgelopen jaar door de zijn gepubliceerd. Verhuurders mogen alleen de werkelijke kosten voor servicekosten, zoals elektra van de gemeenschappelijke ruimtes, glazenwassen of stoffering in rekening brengen.

Huurders die naar de rechtbank gaan krijgen ook hun gelijk. De rechtbank oordeelde bijvoorbeeld dit jaar ook dat ruime 250 huurder van studio’s van Change= ten onrechte servicekosten moesten betalen voor een community lidmaatschap van 75 tot 120 euro per maand boven op de maandelijkse huur. 

Boulakjar en Grinwis vragen specifiek aandacht voor wat zij in hun motie “nep-sociale huur” noemen, ofwel de gereguleerde private huurwoningen. Dit zijn woningen met een huurprijs onder de liberalisatiegrens maar in tegenstelling tot een huurwoning van een woningcorporatie zijn deze woningen eigendom van een particuliere of institutionele belegger, zoals Change=. 

In hun motie vragen Boulakjar en Grinwis aan de regering om verhuurders en huurders beter te informeren over wat reële servicekosten zijn en wat te doen wanneer te hoge servicekosten in rekening worden gebracht. Daarnaast willen zij dat de overheid in kaart brengt of bestaande wetgeving voor sociale huur, huurders in de private gereguleerde sector voldoende beschermd. 

Dure energierekening, lagere huur

 De energierekening is de laatste tijd enorm gestegen. Eigenaren van een koopwoning kunnen besluiten om hun woning energiezuiniger te maken, maar huurders zijn afhankelijk van hun verhuurder. Onderzoeksorganisatie TNO concludeerde dat in Nederland ongeveer 550.000 huishoudens in energiearmoede leven. Ruim de helft hiervan zijn huurders en dit aantal kan oplopen door de stijgende energieprijzen. Huurwoningen met een E, F of G label verspillen veel warmte en dragen hierdoor bij aan een te hoge energierekening.

De Tweede Kamer steunde de motie van Kamerleden Henk Nijboer (PvdA) en Laura Bromet (GroenLinks) om te onderzoeken op welke wijze het puntenstelsel verder kan worden aangescherpt, zodat voor woningen met de labels E, F en G een lagere huur dan nu mag worden gevraagd.

Brede steun

De Federatie HCS is enthousiast dat deze moties met een ruime meerderheid in de Tweede Kamer, met steun van zowel oppositie als coalitiepartijen (met uitzondering van de VVD), zijn aangenomen. 

 

Geef een reactie

Wachtwoord Instellen