Federatie HCS roept 20.000 Amsterdamse huurders op om een huurdersorganisatie te starten

Huurders maken zich steeds meer zorgen over hun toekomst. Hoge huurprijzen, tijdelijke contracten, slecht onderhoud of vragen over wat een verhuurder in de toekomst van plan is met het wooncomplex. Huurders kunnen zich machteloos voelen, maar samen met hun buren staan zij sterk. De Federatie HCS roept daarom 20.000 Amsterdamse huurders in de commerciële sector op om een huurdersorganisatie op te richten.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Federatie HCS roept 20.000 Amsterdamse huurders op om een huurdersorganisatie te starten

Huurders maken zich steeds meer zorgen over hun toekomst. Hoge huurprijzen, tijdelijke contracten, slecht onderhoud of vragen over wat een verhuurder in de toekomst van plan is met het wooncomplex. Huurders kunnen zich machteloos voelen, maar samen met hun buren staan zij sterk. De Federatie HCS roept daarom 20.000 Amsterdamse huurders in de commerciële sector op om een huurdersorganisatie op te richten.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Huurprijzen in de vrije sector zijn voor veel huurders onbetaalbaar. Door een opstapeling van tijdelijke contracten wonen sommige huurders jarenlang in onzekerheid. Maar ook vragen over wat je kan doen tegen slecht onderhoud en wat jouw verhuurder in de toekomst van plan is met het wooncomplex blijven voor veel huurders onduidelijk. Huurders kunnen zich machteloos voelen, maar samen met hun buren staan zij sterk. De Federatie HCS roept daarom 20.000 Amsterdamse huurders in de commerciële sector op om een huurdersorganisatie op te richten.

Te weinig huurdersorganisaties in de commerciële sector

Huurders van een woning bij een woningcorporatie zijn meestal vertegenwoordigd door een huurdersorganisatie. Dit in tegenstelling tot de situatie in de particuliere gereguleerde of de vrije sector, ofwel de commerciële huursector, waar huurders vaak niet bewust zijn van al hun huurrechten.

De Federatie HCS is de enige landelijke organisatie die zich 100% inzet om de belangen van huurders in de commerciële sector te behartigen. Inmiddels is al een grote groep huurdersorganisaties aangesloten. Maar huurdersorganisaties in deze sector zijn nu nog te vaak een uitzondering. De Federatie HCS heeft als pilot 20.000 Amsterdamse huurders in de commerciële sector post gestuurd met de oproep om een huurdersorganisatie te starten.

Betere belangenbehartiging

De Wet op het overleg huurders verhuurder (WOHV), soms ook de overlegwet genoemd, geeft huurders wettelijke rechten als zij zich verenigingen in een huurdersorganisatie. Dit is een vereniging of stichting met het doel om de belangen van huurders te behartigen. De WOHV geldt voor alle huurders in de commerciële sector. Er is wel een belangrijke voorwaarde: een verhuurder in de commerciële sector moet 25 of meer woningen of kamers verhuren voordat de huurders beroep op de WOHV kunnen doen.

Meer rechten voor huurders

Een huurdersorganisatie is belangrijk omdat deze huurders gezamenlijk rechten geeft. Een verhuurder moet minimaal één keer per jaar overleggen met de huurdersorganisatie en huurders hebben het recht om zelf onderwerpen op de agenda te zetten. Een verhuurders moet de huurdersorganisatie informeren over plannen en beslissingen zoals een huurverhoging, onderhoud of verkoopplannen. Daarnaast heeft de huurdersorganisatie de mogelijkheid om over beleid van de verhuurder te adviseren en kan de verhuurder servicekosten niet wijzigingen zonder instemming van de huurdersorganisatie. Dit zijn rechten die een huurder individueel niet heeft.

Informatie voor huurders

De komende tijd gaat de Federatie HCS huurders helpen om zelf een huurdersorganisatie te starten. Dit doen wij door huurders informatie te geven over de WOHV maar ook door ervaringen te delen van bestaande huurdersorganisaties en hun vrijwilligers. In de komende maanden organiseert de Federatie HCS informatiesessies. Wil jij meer weten over de WOHV en hoe jij met jouw buren een huurdersorganisatie kan oprichten? Je kan je alvast aanmelden zodat je als eerste een uitnodiging voor de webinar en andere informatiesessies ontvangt. 

Wachtwoord Instellen